var unirest = require("unirest"); var req = unirest("", "https://andlighet.p.rapidapi.com/"); req.headers({ "authorization": "Basic bHlmaW9oOmM3endiZWFnY3BtZnJk", "x-rapidapi-host": "andlighet.p.rapidapi.com", "x-rapidapi-key": "dd321760a6mshf0e759408c6f557p110ecfjsn449a5ffda3ff", "content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "useQueryString": true }); req.form({}); req.end(function (res) { if (res.error) throw new Error(res.error); console.log(res.body); });

MYTOLOGI

Mytologi , ja ni hör på namnet att det kan vara lite oklart samt overkligt. Men det blir så här när världen är stor, och kommunikationen inte är så välutecklad från början. Dock kommunicerades det på ett högre spirituellt plan än vad det görs idag. Men myter, historia, aspekter, utseende och levnadssätt var väldigt "lokalt" och flytt eller flykt tenderade att stanna upp efter "Bondesamhället" och "Jaktsamhället". Så då blandades folket inte på samma vis. Nyheter och nya ting spriddes med hjälp av sändebud eller liknande.

Så mer eller mindre bar allt folk på sina egna kulturer och livsideologi och alla hade olika Gudar, demoner, andar. För att ge ett litet exempel på mängden MYTOLOGI:

Celtic, Norse, sumerian, inca, maya och detta är en bråkdel av vad som fanns/finns... Det är upp emot ca 200 olika "Mytologier". I mitt fall som är lite erfaren av historia, bibel och religion, så vill jag att historian idag skall innehålla mytologi som grund likväl som allt annat och om man öppnar ramarna lite, symbolism.


De storslagna mytologierna är Norse, celtic, egypt, maya, inca, aztec and sumerian b.la.

dessa är grundstenar och har olika symbolism. Men ändå ganska lika. När det gäller samma tro i flera områden, så dröjer detta till att kristendomen och såkallat riktiga religioner börjar ta fart och plats.

När man tittar på mytologi och spirituallitet så avtar det drastiskt när dessa nya religioner kommer. Man får inte glömma att den #RÖDATRÅDEN är väldigt snarlik i nästan alla mytologier runt om i världen.

 

*Klassisk skillnad är gudar och ändamål annars innehåller samtliga samma symbolism och mening mer eller mindre.

"Höftad info direkt från Lyfioh" Är det något på tok eller du har frågor, eller andra ideér. 

Image by Harrison Kugler

🤲FÖLJ OSS!

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Twitter Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon

©️ "Lyfioh" - 2020 ANDLIGHET.org